NEWS

 

Opublikowano 31.08.2023

UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

CELTIC PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ORAZ

GELERINA MANAGEMENT LIMITED
Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI

Zarząd spółki Celtic Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płk. Mieczysława Niedzielskiego ,,Żywiciela” 2/20, 01-875 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345716, działając na podstawie art. 5164 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 31 sierpnia 2023 r. wspólny plan połączenia Celtic Property spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmującej,  oraz Gelerina Management Limited z siedzibą w Nikozji, jako Spółki Przejmowanej.

 Plan połączenia